Чеботарьов Микола Корнійович

Список публікацій М. К. Чеботарьова

Чеботарьов Микола Корнійович — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри «Педагогіка і психологія управління соціальними системами імені академіка І. А. Зязюна» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

М. К. Чеботарьов народився 21 лютого 1952 року. У 1974 році закінчив Харківський інститут інженерів комунального будівництва (в даний час — Харківська національна академія міського господарства імені О. М. Бекетова).

У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» розпочав роботу на посаді головного інженера, згодом був призначений заступником проректора. З 2004 року по 2015 рік обіймав посаду проректора з адміністративно-господарської роботи. За час роботи на цій посаді в М. К. Чеботарьов зарекомендував себе як висококваліфікований фахівець, якому політехніки зобов'язані рішенням багатьох соціальних проблем. Колеги знають його як людину працьовиту, скромну, порядну, цілеспрямовану і наполегливу.

З 2015 року М. К. Чеботарьов займається педагогічною діяльністю. Викладає дисципліни: психологія управління, технологія управлінської діяльності, психологія, основи методики викладання у вищій школі.

Основні наукові інтереси: формування готовності до адаптивного управління в самостійної практичної діяльності випускників вузів, діяльність менеджерів-лідерів в сучасних ринкових умовах.

М. К. Чеботарьов — автор понад 50 публікацій, серед яких 2 монографії: «Підготовка конкурентоспроможної управлінської гуманітарно-технічної еліти» (2014 року) й «Логіка соціального управління (2015).

М. К. Чеботарьов у Google Scholar