Педагогіка успіху

Романовський О. Г. Педагогіка успіху : підручник / О. Г. Романовський, В. Є. Михайличенко, Л. М. Грень. — Харків : НТУ «ХПІ», 2011. — 368 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: