Анотація

У підручнику подано зміст педагогіки успіху та основні напрямки її вивчення, а також розглянуто роль особистісно-орієнтованого підходу у формуванні успішності особистості. Увагу зосереджено на необхідності для власного розвитку та саморозвитку студентів формування професійної самосвідомості: самопізнання, позитивної самооцінки, усвідомлення Я-концепції та її використання для самовдосконалення. Виявлено мотиваційне значення цього процесу у становленні фахівця ВТНЗ. Акцентовано важливість спрямованості студентів на успішну професійну діяльність у поліпшенні якості їх підготовки. Обґрунтовано, експериментально перевірено і показано ефективність педагогічних умов, необхідних для її формування. Надано різні методики самовдосконалення, які можуть бути успішно використані для розвитку і реалізації потенціалу особистості. Видання призначено для студентів і викладачів усіх спеціальностей.