Економіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Формування та використання резервів банківськими структурами України

Формування та використання резервів банківськими структурами України. — Т. 2 : Комплексний проект “Резервування грошових коштів в банківській структурі” / В. Я. Міщенко [та ін.] ; дар. Л.  Л. Товажнянський. — Харків : Друкарня Мадрид, 2015. — 328 с.


Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації

Кіндзерський, Ю. В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія / Ю. В. Кіндзерський ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. — Київ : Ін-т екон. та прогнозування, 2013. — 536 с.


Общественные финансы

Бастейбл, Ч. Ф. Общественные финансы = Public Finance : пер. с англ. / Ч. Ф. Бастейбл ; дар. Ю. Сапронов ; общ. ред. С. П. Захарченков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Харьков : Виват, 2016. — 808 с.


Трансфер технологий

Трансфер технологий / П. Г. Перерва [и др.] ; дар. А. Д. Матросов ; ред.: П. Г. Перерва, Д. Коциски. — Харьков ; Мишкольц : Віровец А. П. Апостроф, 2012. — 668 с.


Методические указания по выполнению дипломного проекта бакалавра

Методические указания по выполнению дипломного проекта бакалавра (специалиста, магистра) : для студ. спец. 8.050108 “Маркетинг” / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Бабенко, А. И. Яковлев. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2006. — 24 с.


Разработка технологических стратегий предприятия

Шнайдер, Д. И. Г. Разработка технологических стратегий предприятия : учеб. пособие / Д. И. Г. Шнайдер, А. И. Грабченко, Г. К. Крыжный ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2006. — 96 с.


Економіка транспортного комплексу

Економіка транспортного комплексу : зб. наук. пр. Вип. 25 / Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т ; гол. ред. О. М. Криворучко. — Харків : ХНАДУ, 2015. — 168 с.


Економіка транспортного комплексу

Економіка транспортного комплексу : зб. наук. пр. Вип. 24 / Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т ; гол. ред. О. М. Криворучко. — Харків : ХНАДУ, 2014. — 164 с.


Transformation in der Ökonomie

Transformation in der Ökonomie : Festschrift für Gerhard Schwödiauer zum 65. Geburtstag / hrsg. H. Gischer [et al.]. — Wiesbaden : Gabler Edition Wissenschaft, 2008. — 378 S.


Управління ризиками у підприємництві

Посохов, І. М. Управління ризиками у підприємництві : навч. посібник / І. М. Посохов ; дар. І. М. Посохов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПІ”, 2015. — 220 с.


Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта SIDEC 2015

Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта SIDEC 2015 : VII Міжнар. наук.-практ. конф., 29 верес.— 2 жовт. 2015 р., м. Харків : до 130-ти річчя Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” : зб. пр. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Одеський нац. економічний ун-т ; дар. П. Г. Перерва ; ред. О. І. Савченко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 292 с.


Економіка і маркетинг: практикум

Посохов, І. М. Економіка і маркетинг : практикум : навч. посібник / І. М. Посохов, В. Г. Дюжев, Т. О. Погорєлова ; дар. І. М. Посохов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 132 с.


Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Економіко-математичне моделювання”

Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Економіко-математичне моделювання” : для студ. спец. 7.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” та 6.030508 “Фінанси” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: О. В. Білоцерківський, Н. В. Ширяєва. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 76 с.


Економічні системи

Економічні системи : монографія. Т. 5 / дар. Г. І. Башнянин ; ред. Г. І. Башнянин. — Львів : Ліга-Прес, 2014. — 430 с.


Антикризове управління підприємством

Портна, О. В. Антикризове управління підприємством : навч. посібник / О. В. Портна, Н. Ю. Єршова, І. А. Юр’єва ; дар. Н. Ю. Єршова. — Львів : Магнолія 2006, 2013. — 283 с.


Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні

Гайдуцький, П. І. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні : до 20-річчя початку аграрної реформи в Україні, здійсненої під час президентства Кучми / П. І. Гайдуцький. — Київ : Інформаційні системи, 2015. — 448 с.


Сторінки