Економіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Фінансовий ринок

Шкварчук, Л. О. Фінансовий ринок : навч. посібник / Л. О. Шкварчук. — Київ : Знання, 2013. — 382 с.


Інвестиційне кредитування

Інвестиційне кредитування : навч. посібник / О. Д. Вовчак [и др.]. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ : Знання, 2013. — 227 с.


Фінансовий менеджмент

Пазинич, В. І. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / В. І. Пазинич, А. В. Шулешко. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 408 с.


Макроекономіка

Гронтковська, Г. Е. Макроекономіка : навч. посібник / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. — К. : Центр учбової літ-ри, 2011. — 400 с.


Інвестиційний менеджмент

Садловська, І. П. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник / І. П. Садловська. — К. : «Кондор», 2011. — 212 с.


Методичні вказівки для виконання індивідуального розрахункового завдання

Методичні вказівки для виконання індивід. розрахункового завдання з дисципліни «Менеджмент зовнішньоеконом. діяльності» для студ. спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоеконом. діяльності» / НТУ "ХПІ" ; укл. О. І. Чайкова. — Х. : Підручник НТУ "ХПІ", 2012. — 28 с.


Інвестування

Сазонець, І. Л. Інвестування : підручник / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 312 с.


Фінансовий ринок

Еш, С. М. Фінансовий ринок : навч. посібник / С. М. Еш. — [Б. м. : б. и.], 2011. — 528 с.


Статистика

Стегней, М. І. СТАТИСТИКА : кредитно-модульний курс : навч. посібник / М. І. Стегней, І. О. Іртищева. — К. : Кондор, 2012. — 306 с.


Гроші та кредит

Щетинін, А. І. Гроші та кредит : підручник / А. І. Щетинін. - 4-те вид., перероб. та доп. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 440 с.


Фінансовий облік

Крупка, Я. Д. Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, 3. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк [та ін.]. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К. : Кондор, 2013. — 551 с.


Менеджмент

Мостенська, Т. Л. Менеджмент : підручник / Т. Л. Мостенська, В. О. Новак, М. Г. Луцький, О. В. Ільєнко. — 2-ге видання. — К. : Кондор, 2012. — 758 с.


Бізнес-планування

Бізнес-планування : навч. посібник / Т. Г. Васильців, Я. Д. Качмарик, В. І. Блонська, Р. Л. Лупак. — Київ : Знання, 2013. — 207 с.


Сторінки