Економіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Антикризове управління підприємством

Портна, О. В. Антикризове управління підприємством : навч. посібник / О. В. Портна, Н. Ю. Єршова, І. А. Юр’єва ; дар. Н. Ю. Єршова. — Львів : Магнолія 2006, 2013. — 283 с.


Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні

Гайдуцький, П. І. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні : до 20-річчя початку аграрної реформи в Україні, здійсненої під час президентства Кучми / П. І. Гайдуцький. — Київ : Інформаційні системи, 2015. — 448 с.


Интегрированные маркетинговые коммуникации предприятий на рынке гелиоэнергетического оборудования

Литовченко, И. Л. Интегрированные маркетинговые коммуникации предприятий на рынке гелиоэнергетического оборудования / И. Л. Литовченко, И. А. Шкурупская ; дар. И. А. Шкурупская. — Киев : Наук. думка, 2015. — 212 с.


Банківське безпекознавство

Стрельбицька, Л. М. Банківське безпекознавство : навч. посібник / Л. М. Стрельбицька, М. П. Стрельбицький, В. К. Гіжевський ; Нац. акад. служби безпеки України, Ун-т економіки та права "Крок". — Київ : Кондор, 2007. — 602 с.


Управління інноваційною діяльністю підприємств та організацій морегосподарського комплексу

Управління інноваційною діяльністю підприємств та організацій морегосподарського комплексу = Innovative Activities Management of Marine Economy Enterprises and Organizations : монографія / С. І. Бай [та ін.] ; Нац. ун-т кораблебудування . — Миколаїв : Торубара О. С., 2013. — 448 с.


Харківська область у 2005 році

Харківська область у 2005 році : стат. щорічник / Гол. упр. статистики у Харкiв. обл. ; ред. М. Л. Чмихало. — Харків : Золоті сторінки, 2006. — 608 с.


Безопасность жизнедеятельности

Пистун, И. П. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / И. П. Пистун, А. П. Березовецкий, А. Н. Тубальцев ; ред. И. П. Пистун. — Львов : Афиша, 2003. — 334 с.


Формування та оцінювання портфеля реальних інноваційно-інвестиційних проектів на переробних підприємствах

Яковлєв, А. І. Формування та оцінювання портфеля реальних інноваційно-інвестиційних проектів на переробних підприємствах : монографія / А. І. Яковлєв, С. О. Васильцова ; дар. А. І. Яковлєв. — Харків : НТМТ, 2013. — 225 с.


Управління асортиментом і параметрами продукції у ринкових умовах

Яковлєв, А. I. Управління асортиментом і параметрами продукції у ринкових умовах : монографія / А. I. Яковлєв, Л. С. Лаврентьєва ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. — 164 с.


Проектний аналіз

Яковлєв, А. І. Проектний аналіз : підручник / А. І. Яковлєв ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 340 с.


Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність

Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність : труди V Міжнар. наук.-практ. Internet-конференції студ. та молодих вчених, 20 груд. 2014 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; ред.: П. Г. Перерва , Є. М. Строков, О. М. Гуцан. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. — 152 с.


Фінансовий облік

Сук, Л. К. Фінансовий облік : навч. посібник / Л. К. Сук, П. Л. Сук. — Київ : Знання, 2010. — 632 с.


Государственное и региональное управление

Государственное и региональное управление : конспект лекций для студ. менеджерских спец. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; сост.: О. А. Бондаренко, Н. Н. Губанова ; ред.: С. И. Архиереев, Н. Б. Решетняк. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2015. — 88 с.


Управління персоналом

Рульєв, В. А. Управління персоналом : навч. посібник / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. — Київ : Кондор, 2013. — 310 с.


Сторінки