Економіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Основи економічної теорії

Основи економічної теорії : навч. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; ред. С. І. Архієреєв ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : Іванченко І. С., 2018. — 120 с.


International Financial Reporting Standards

Koblianska, G. International financial reporting standards = Міжнародні стандарти фінансової звітності : tutorial / G. Koblianska ; Taras Shevchenko National University of Kyiv. — Lviv : Publishing Polygraphic Centre “The University of Kyiv”, 2017. — 239 p.


Інвестиційний менеджмент

Інвестиційний менеджмент : навч. посібник / Н. В. Ткаленко [и др.] ; ЧНТУ. —​  Київ : Кондор-Видавництво, 2016. — 232 с.


Облік у зарубіжних країнах

Онищенко, В. О. Облік у зарубіжних країнах : підручник / В. О. Онищенко ; КНЕУ, ПолтНТУ. —​ Київ : Центр учбової літ., 2017. — 576 с.


Курс микроэкономики

Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики : учебник / Р. М. Нуреев. — 2-е изд., изм. —​  Москва : Норма, 2014. — 576 с.


Фінансовий облік. Частина 1

Позняковська, Н. М. Фінансовий облік : навч. посібник / Н. М. Позняковська, Ю. В. Довгалець. Ч. 1 / НУВГП. —​ Київ : Кондор, 2017. — 274 с.


Управление талантами

Эффрон, М. Управление талантами : краткий курс / М. Эффрон, М. Орт ; пер. с англ. Т. Данилова. —​ Москва : Азбука Бизнес : Азбука-Аттикус, 2014. — 218 с.


Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід

Захаркін, О. О. Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід ​: монографія ​/ О. О. Захаркін ​; СумДУ. —​ Суми : СумДУ, 2015. — 400 с.


Фінанси підприємств

Фінанси підприємств : підручник / дар. Н. О. Власова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : Світ книг, 2018. — 437 с.


Наука и инновации. Путь к успеху

Мацевитый, Ю. М. Наука и инновации. Путь к успеху / Ю. М. Мацевитый, А. А. Тарелин ; ИПМаш НАНУ. — Киев : Академпериодика, 2015. — 192 с.


Мистецтво солодкого життя

Мистецтво солодкого життя : вікові традиції Харківської кондитерської упаковки : 115-й річниці заснування Кондитерської фабрики “Харків’янка” присвячується... / Харківський художній музей, Корпорація “Бісквіт-Шоколад” ; дар. А. А. Коваленко. — Харків : [б. и.], 2011. — 53 с.


Методологічні та організаційні засади створення системи трансферу технологій для дорожньо-транспортного комплексу України

Методологічні та організаційні засади створення системи трансферу технологій для дорожньо-транспортного комплексу України : монографія / М. Ф. Дмитриченко [та ін.] ; дар. А. П. Марченко ; НТУ. — Київ : НТУ , 2015. — 128 с.


Сторінки