Економіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Економіка підприємств

Економіка підприємства : навч. посібник / І. М. Посохов [та ін.] ; дар. І. М. Посохов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 380 с.


Антикризове управління на вітчизняних та закордонних підприємствах: теорія, діагностика кризового стану, соціально-економічні аспекти управління

Линник, О. І. Антикризове управління на вітчизняних та закордонних підприємствах: теорія, діагностика кризового стану, соціально-економічні аспекти управління = Anticrisis Management at Domestic and Foreign Enterprises : монографія / О. І. Линник, Р. Ф. Смоловик, І. А. Юр’єва ; дар. Р. Ф. Смоловик ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2013. — 544 с.


Етика та етикет підприємницької діяльності

Смоловик, Р. Ф. Етика та етикет підприємницької діяльності : навч. посібник / Р. Ф. Смоловик, Н. О. Давидова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 275 с.


Антикризовий механізм сталого розвитку підприємства

Товажнянський, В. Л. Антикризовий механізм сталого розвитку підприємства : монографія / В. Л. Товажнянський,  Перерва П. Г., Л. Л. Товажнянський ; ред.: Перерва П. Г., Л. Л. Товажнянський. — Харків : Віровець А. П. “Апостроф”, 2012. — 704 с.


Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у світове господарство

Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у світове господарство : кол. монографія / І. М. Посохов [та ін.] ; дар. І. М. Посохов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 450 с.


Мережева розробка курсів тренінгу з менеджменту у сфері транспорту і логістики

Мережева розробка курсів тренінгу з менеджменту у сфері транспорту і логістики : монографія / Ун-т м. Падерборн, WU, Нац. транспортний ун-т, Приазовський держ. техн. ун-т, Одеська нац. морська акад. ; уклад.: О. Бакуліч, Я. Лудченко. — Київ : НТУ , 2008. — 455 с.


Формування та використання резервів банківськими структурами України

Формування та використання резервів банківськими структурами України. — Т. 2 : Комплексний проект “Резервування грошових коштів в банківській структурі” / В. Я. Міщенко [та ін.] ; дар. Л.  Л. Товажнянський. — Харків : Друкарня Мадрид, 2015. — 328 с.


Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації

Кіндзерський, Ю. В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія / Ю. В. Кіндзерський ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. — Київ : Ін-т екон. та прогнозування, 2013. — 536 с.


Общественные финансы

Бастейбл, Ч. Ф. Общественные финансы = Public Finance : пер. с англ. / Ч. Ф. Бастейбл ; дар. Ю. Сапронов ; общ. ред. С. П. Захарченков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Харьков : Виват, 2016. — 808 с.


Трансфер технологий

Трансфер технологий / П. Г. Перерва [и др.] ; дар. А. Д. Матросов ; ред.: П. Г. Перерва, Д. Коциски. — Харьков ; Мишкольц : Віровец А. П. Апостроф, 2012. — 668 с.


Методические указания по выполнению дипломного проекта бакалавра

Методические указания по выполнению дипломного проекта бакалавра (специалиста, магистра) : для студ. спец. 8.050108 “Маркетинг” / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Бабенко, А. И. Яковлев. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2006. — 24 с.


Разработка технологических стратегий предприятия

Шнайдер, Д. И. Г. Разработка технологических стратегий предприятия : учеб. пособие / Д. И. Г. Шнайдер, А. И. Грабченко, Г. К. Крыжный ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2006. — 96 с.


Економіка транспортного комплексу

Економіка транспортного комплексу : зб. наук. пр. Вип. 25 / Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т ; гол. ред. О. М. Криворучко. — Харків : ХНАДУ, 2015. — 168 с.


Економіка транспортного комплексу

Економіка транспортного комплексу : зб. наук. пр. Вип. 24 / Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т ; гол. ред. О. М. Криворучко. — Харків : ХНАДУ, 2014. — 164 с.


Transformation in der Ökonomie

Transformation in der Ökonomie : Festschrift für Gerhard Schwödiauer zum 65. Geburtstag / hrsg. H. Gischer [et al.]. — Wiesbaden : Gabler Edition Wissenschaft, 2008. — 378 S.


Управління ризиками у підприємництві

Посохов, І. М. Управління ризиками у підприємництві : навч. посібник / І. М. Посохов ; дар. І. М. Посохов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ “ХПІ”, 2015. — 220 с.


Сторінки