Економіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Інтелектуальний бізнес

Тимохова, Г. Б. Інтелектуальний бізнес : навч. посібник / Г. Б. Тимохова ; НУА. —​ Київ : Кондор, 2018. — 316 с.


Реструктуризація як інструмент підвищення стратегічної стійкості підприємства

Маркіна, І. А. Реструктуризація як інструмент підвищення стратегічної стійкості підприємства: теорія та досвід м’ясопереробної галузі України : монографія / І. А. Маркіна, І. В. Угрімова ; дар. І. А. Маркіна. — Запоріжжя : Інтер-М, 2016. — 236 с.


Фінанси підприємств

Власова, Н. О. Фінанси підприємств : навч. посібник : практикум / Н. О. Власова, Т. В. П’ятак, Т. І. Кочетова ; наук. ред. Н. О. Власова ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Світ книг, 2020. — ​312 с.


Теорія та практика стратегічного управління економічною безпекою підприємств машинобудування

Гривківська, О. В. Теорія та практика стратегічного управління економічною безпекою підприємств машинобудування : монографія / О. В. Гривківська, О. О. Висоцький. —​ ​Київ : Кондор, 2018. — 268 с.


Дослідження та оптимізація економічних процесів в готельно-ресторанному бізнесі

Дослідження та оптимізація економічних процесів в готельно-ресторанному бізнесі : колективна монографія / НТУ “ХПІ” ; дар. В. О. Александрова ; ред.: Н. В. Якименко-Терещенко, Є. М. Строков. -—​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. -— 100 с.


Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку

Куцик, П. О. Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія : присвячується 200-річчю з часу заснування Львівського торг.-екон. ун-ту / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. Ч. 2 / ЛТЕУ ; дар. П. О. Куцик. —​ Львів : Растр-7, 2017. — ​400 с.


Маркетинг промислового підприємства

Маркетинг промислового підприємства : навч. посібник / А. І. Яковлєв [та ін.] ; ред.: А. І. Яковлєв, М. І. Ларка ; НТУ “ХПІ”. —​ Київ : Кондор, 2019. — ​504 с.


Сучасні проблеми економіки підприємства: собівартість продукції та управління витратами

Сучасні проблеми економіки підприємства: собівартість продукції та управління витратами : навч. посібник / С. П. Сударкіна [та ін.] ; дар.: С. П. Сударкіна [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 112 с.


Управлінський облік

Управлінський облік : текст лекцій / НТУ “ХПІ” ; уклад. М. В. Рета. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. — ​114 с.


Экономика предприятия. Практикум

Мартынюк, Л. А. Экономика предприятия. Практикум : учеб. пособие / Л. А. Мартынюк, Г. М. Филюк, Н. В. Андреюк ; КНУ. —​ Киев : ВПЦ “Київський університет”, 2017. — 367 с.


Міжнародна економіка і міжнародні економічні відносини

Архієреєв, С. І. Міжнародна економіка і міжнародні економічні відносини : навч. посібник / С. І. Архієреєв, Н. М. Волоснікова, С. О. Климова ; дар. Н. М. Волоснікова ; ред. С. І. Архієреєв ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Іванченко І. С., 2019. — ​234 с.


Економіка транспортного комплексу

Економіка транспортного комплексу = Economics of the Transport Complex : зб. наук. пр. Вип. 30 / ХНАДУ ; гол. ред. О. М. Криворучко. —​ Харків : ХНАДУ, 2017. — ​128 с.


Макроекономіка

Макроекономіка : навч. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; дар. Н. М. Волоснікова ; ред. С. І. Архієреєв ; НТУ “ХПІ”.  Харків : Іванченко І. С., 2019. — 216 с.


Сторінки