Економіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Економіка і фінанси підприємств

Краснокутська, Н. С. Економіка і фінанси підприємств : навч. посібник : у 2 ч. / Н. С. Краснокутська, О. А. Круглова, А. В. Попова. Ч. 1 : Економічні засади функціонування та розвитку підприємства. —​ Харків : Іванченко І. С., 2016. — 152 с.


Бухгалтерський облік

Рета, М. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник / М. В. Рета, О. І. Линник, Н. Б. Токар ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 252 с.


Облік та аудит

Облік та аудит : конспект лекцій / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. О. О. Гаврись ; уклад.: М. О. Гаврись, О. О. Гаврись. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 73 с.


Joint Venture

Joint Venture : Lectures for students of speciality 6.050206 “International Economy Management” and 6.050201 “Management of Organization” / National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute" ; дар. О. С. Другова. — Kharkiv : NTU “KPI”, 2018. — 55 p.


Міжнародна економіка: теорія і практичні завдання

Максименко, Я. А. Міжнародна економіка: теорія і практичні завдання : навч. посібник / Я. А. Максименко ; дар. Я. А. Максименко ; ред. С. І. Архієреєв ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : Іванченко І. С., 2018. — 124 с.


Економічні системи

Башнянин, Г. І. Економічні системи : методологічні проблеми метрологічного аналізу ефективності капіталізації, лібералізації, соціалізації і дерегулювання / Г. І. Башнянин. —​  Львів : Ліга-Прес, 2017. — 830 с.


Економічні ринкові системи

Башнянин, Г. І. Економічні ринкові системи : методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г. І. Башнянин. —​  Львів : Ліга-Прес, 2018. — 404 с.


Управління проектами

Управління проектами : конспект лекцій для студ. спец. 073 “Менеджмент”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. О. С. Другова ; уклад.: О. С. Другова [та ін.]. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 187 с.


Экономическая оценка качества рыночных характеристик малых летательных аппаратов

Яковлев, А. И. Экономическая оценка качества рыночных характеристик малых летательных аппаратов : монография​ / А. И. Яковлев, П. Г. Перерва, Н. Х. Х. Махир. —​  Харьков : Точка, 2018. — 212 с.


Економічна теорія

Економічна теорія : навч. посібник / Л. М. Касьяненко [та ін.]. —​  Київ : Центр учбової літ., 2015. — 224 с.


Глобальна економіка

Глобальна економіка = Global Economics : навч. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; дар. Н. М. Волоснікова ; ред. С. І. Архієреєв ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​Харків : Іванченко І. С., 2018. — 188 с.


Нормування праці і організація робочого місця

Нормування праці і організація робочого місця : навч. посібник / С. М. Погорєлов [та ін.] ; дар. С. М. Погорєлов ; ред. С. М. Погорєлов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 394 с.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 873

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 873 : Проблеми економіки та управління / відп. ред. Й. М. Петрович. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 163 с.


Статистичне оцінювання умов та ефективності зовнішньої торгівлі: проблеми методології і практики

Ковтун, Н. В. Статистичне оцінювання умов та ефективності зовнішньої торгівлі: проблеми методології і практики : монографія / Н. В. Ковтун, В. О. Бабірад-Лазунін ; КНУ. —​  Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2017. — 103 с.


Сторінки