Економіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Соціально-економічний розвиток регіону

Музиченко-Козловська, О. В. Соціально-економічний розвиток регіону : підручник / О. В. Музиченко-Козловська, А. В. Симак, І. А. Франів. — Львів : Новий світ — 2000, 2019. — 192 с.


Економіка торгівлі

Економіка торгівлі : навч. посібник / Н. О. Власова [та ін.] ; ХДУХТ. — Харків : Світ книг, 2015. — 473 с.


Економіка ресторанного господарства

Економіка ресторанного господарства : навч. посібник / Н. О. Власова [та ін.] ; дар. Н. О. Власова ; ХДУХТ. — 2-ге вид., стер. — Харків : Світ книг, 2019. — 389 с.


Соціально-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств

Дунська, А. Р. Соціально-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : монографія / А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак ; НТУУ “КПІ”. — Київ : Кондор, 2018. — 232 с.


UNECE Countries in Figures

UNECE Countries in Figures / United Nations Economic Commission for Europe. — Geneva : UNITED NATIONS, 2013. — 142 p.


Конкурентоспроможність і трудовий потенціал соціального об’єкта: діалектика взаємозв’язку та розвитку змісту

Мороз, В. М. Конкурентоспроможність і трудовий потенціал соціального об’єкта: діалектика взаємозв’язку та розвитку змісту : навч. посібник / В. М. Мороз, С. А. Мороз ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 130 с.


Фінанси підприємств

Власова, Н. О. Фінанси підприємств : навч. посібник : практикум / Н. О. Власова, Т. В. П’ятак, Т. І. Кочетова ; наук. ред. Н. О. Власова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Світ книг, 2020. — 312 с.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка” № 899

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 899 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відп. ред. І. Б. Олексів. — Львів : Львівська політехніка, 2018. — 139 с.


Стратегічне управління

Краснокутська, Н. С. Стратегічне управління : навч. посібник / Н. С. Краснокутська, І. А. Кабанець ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 460 с.


Стратегии инновационного развития экономики. Ч. 1

Стратегии инновационного развития экономики / НТУ “ХПИ”. Ч. 1 : Современные инновационные трансформации : монография / НТУ “ХПИ” ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​ Харьков : Щедра садиба плюс, 2013. — 244 с.


Стратегии инновационного развития экономики Ч. 2

Стратегии инновационного развития экономики / НТУ “ХПИ”. Ч. 2 : Стратегические ориентиры развития инновационной деятельности : монография / НТУ “ХПИ” ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Щедра садиба плюс, 2013. — 216 с.


Зачем тебе бухгалтерша?

Легеза, Н. Зачем тебе бухгалтерша? / Н. Легеза ; дар. Н. С. Шульга. —​ Киев : Альфа Реклама, 2019. — 72 с.


Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю діяльності підприємств в умовах застосування МСФЗ

Засадний, Б. А. Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю діяльності підприємств в умовах застосування МСФЗ : монографія / Б. А. Засадний ; КНУ. —​ Київ : Кондор, 2018. — 304 с.


International Economic Relations. Management

Lytvynenko, L. International Economic Relations. Management = Міжнародні економічні відносини. Менеджмент : Textbook / L. Lytvynenko, S. Lytvynenko ; National Aviation University. — Kiev : Condor, 2018. — 248 p.


Где деньги?

Легеза, Н. Где деньги? / Н. Легеза ; дар. Н. С. Шульга. —​ Киев : Альфа Реклама, 2016. — 108 с.


Інноваційне підприємництво та бізнес-планування

Савченко, О. І. Інноваційне підприємництво та бізнес-планування : навч.-метод. посібник / О. І. Савченко, Р. О. Нестеренко, Р. О. Побережний ; дар. О. І. Савченко ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Щедра садиба плюс, 2015. — 160 с.


Сторінки