Економіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Економіка підприємства

Яркіна, Н. М. Економіка підприємства : навч. посібник / Н. М. Яркіна ; Керченський держ. морський технолог. ун-т. — Київ : Ліра-К, 2013. — 497 с.


Фінансовий аналіз

Тарасенко, Н. В. Фінансовий аналіз : навч. посібник / Н. В. Тарасенко, І. М. Вагнер. — Львів : Новий світ-2000, 2011. — 444 с.


Корпоративне управління

Поважний, О. С. Корпоративне управління : підручник / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. О. Харламова ; Донецький держ. ун-т управління. — Київ : Кондор, 2013. — 244 с.


Кадрове діловодство

Палеха, Ю. І. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) : навч. посібник / Ю. І. Палеха. — 5-те вид., доп. — Київ : Ліра-К, 2011. — 476с.


Стандартизація продукції та послуг

Чурсіна, Л. А. Стандартизація продукції та послуг : навч. посібник / Л. А. Чурсіна, О. П. Домбровська, Н. І. Резвих. — Херсон : Олді-плюс ; Київ : Ліра-К, 2013. — 226 с.


Ринок праці

Чернявська, О. В. Ринок праці : навч. посібник / О. В. Чернявська ; Полтавський ун-т екон. і торгівлі. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Київ : Центр учбової літ., 2013. — 522 с.


Аудит

Лозовицький, С. П. Аудит : навч. посібник / С. П. Лозовицький ; Львівська комерційна акад. — Львів : Магнолія 2006, 2011. — 466 с.


Економіка підприємства

Калініченко, О. В. Економіка підприємства. Практикум : навч. посібник / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. — К. : Кондор, 2012. — 600 с.


Електронна комерція

Дражниця, С. А. Електронна комерція : навч. посібник / С. А. Дражниця. — Львів : Новий Світ-2000, 2013. — 182 с.


Банківська справа

Вовчак, О. Д. Банківська справа : навч. посібник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. — Львів : "Новий Світ-2000”, 2010. — 560 с.


Фінанси

Ковальчук, С. В.  Фінанси : навч. посібник / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун. — Львів : “Новий Світ-2000”, 2009. — 568 с.


Облік і аудит

Облік і аудит : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення нормативних дисциплін бакалавра з обліку і аудиту / уклад. : Л. Г. Смоляр, Р. Ю. Овчарик, О. В. Кам'янська та ін. — K.: Видавництво Ліра-К, 2013. — 616 с.


Сторінки