Функціонування підприємств-посередників на спеціалізованому ринку

Функціонування підприємств-посередників на спеціалізованому ринку : монографія / Н. Г. Міценко [та ін.]. — Львів : ЛКА, 2013. — 376 с. : табл., рис.