Оцінка конкурентоспроможності фахівця і якості його професійної підготовки

Оцінка конкурентоспроможності фахівця і якості його професійної підготовки : навч.-метод. посібник для слухачів магістерської програми зі спеціальності «Адміністративний менеджмент» / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, М. М. Гуревичов, С. М. Резнік ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 68 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: