Технологія формування команд в організаціях

Технологія формування команд в організаціях : навч. посібник / Л. М. Карамушка, О. Г. Романовський, О. А. Філь, В. О. Михайленко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології АПН України, Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Київ ; Харків : НТУ «ХПІ», 2011. — 184 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Карамушка Л. М., Романовський О. Г., Філь О. А, Михайленко В. О.