Анотація

У навчальному посібнику представлено технологію формування команд в організаціях. Розкрито сутність команди, її відмінність від робочої групи, переваги та обмеження роботи в команді. Представлені діагностичні методи для дослідження особливостей орієнтації на команду персоналу організацій, проаналізовано особливості та результати їх використання. Наведено систему тренінгових занять для психологічної підготовки персоналу організацій до роботи в команді. 
Навчальний посібник може бути використаний викладачами вищих навчальних закладів для підготовки менеджерів та психологів організацій. Окрім того, він може бути корисним для керівників та працівників організацій, а також для викладачів інститутів післядипломної освіти.