Основи проектування теплотехнічних установок підприємств промисловості будівельних матеріалів

Основи проектування теплотехнічних установок підприємств промисловості будівельних матеріалів : навч. посібник / В. М. Кошельник, Ю. В. Шульгін, О. В. Кошельник, В. В. Соловей ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2013. — 216 с.

​Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Кошельник В. М., Шульгін Ю. В., Кошельник О. В., Соловей В. В.