Кошельнік Олександр Вадимович

Список публікацій О. В. Кошельніка

Кошельнік Олександр Вадимович — кандидат технічних наук, доцент кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Народився у 1971 р.

У 1994 з відзнакою закінчив Харківський політехнічний інститут (нині — Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») за спеціальністю «Промислова теплоенергетика».

З 1994 р. по 1997 р. — аспірант кафедри теплотехніки очної форми навчання. З 1998 р. працював на кафедрі теплотехніки на посадах молодшого наукового, наукового та старшого наукового співробітника. У 1998–1999 рр. проходив стажування у м. Цюріх на фірмі Oertli Waermetechnik за програмою Швейцарської академії наук.

У 2002 р. в раді при ІПМАШ ім. А. М. Підгорного НАН України захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» на тему «Підвищення ефективності теплоспоживання на основі удосконалення параметричних характеристик систем регенерації теплоти скловарної печі».

З 2002 р. працював на кафедрі теплотехніки асистентом, з 2003 р. старшим викладачем, з 2004 р. працює на посаді доцента кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій. За цей час підготував і читав лекційні курси: «Енергетичні установки», «Енергозберігаючі технології та використання вторинних енергоресурсів», «Джерела енергії в теплотехнології», «Енерготехнологічні комплекси промислових підприємств», «Енергетичне обладнання установок нетрадиційної енергетики», «Установки та системи з поновлювальними джерелами енергії».

З 2004 по 2016 рр. — старший науковий співробітник відділу водневої енергетики Інституту проблем машинобудування ім. А. Н. Підгорного НАН України.

О. В. Кошельнік є фахівцем з моделювання теплообмінних процесів у регенеративних теплообмінних апаратах високотемпературних теплотехнологічних установок різного цільового призначення, а також розробці водневих теплоутилізаційних енергоперетворюючих комплексів для виробництва теплової та електричної енергії.

Він лауреат першого конкурсу Харківської обласної державної адміністрації «Найкращий молодий науковець Харківщини 2005 року» в області «Електротехніка та енергетика».

Сфера наукових інтересів: моделювання теплообмінних процесів у регенеративних теплообмінних апаратах високотемпературних теплотехнологічних установок різного цільового призначення, розробка водневих теплоутилізаційних енергоперетворюючих комплексів для виробництва теплової та електричної енергії.

Читає курси лекцій: «Енергозберігаючі теплотехнології та використання вторинних енергоресурсів», «Енерготехнологічні комплекси промислових підприємств», «Енергетичне обладнання установок нетрадиційної енергетики», «Установки та системи з поновлювальними джерелами енергії».

О. В. Кошельнік автор понад 190 наукових праць, у тому числі 1 монографії, 3 навчальних посібників, 5 навчально-методичних посібників, 3 патентів України, 1 патенту РФ.

Керує підготовкою аспірантів, виконанням студентських курсових і дипломних робіт.

Джерело інформацій: Сайт кафедри «Теплотехніка та енергоефективні технології»

О. В. Кошельнік в Google Академії

О. В. Кошельнік в Scopus

О. В. Кошельнік в Web of Science