Кошельник Вадим Михайлович

Список публікацій В. М. Кошельника

Кошельник Вадим Михайлович (24.09.1945–19.07.2014) — завідувач кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет» (2006–2014), кандидат технічних наук (1981), доктор технічних наук (2006), професор (2007).

Вадим Михайлович Кошельник народився 24 вересня 1945 р. у с. Горбачево Харцизького району Донецької області. У 1963 р закінчив середню школу №134 м. Харкова. Почав трудову діяльність на Харківському котельно-механічному заводі, де в 1963–1964 рр. працював токарем. У 1968 р. закінчив із відзнакою Енергомашинобудівний факультет Харківського політехнічного інституту (нині — Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет» за спеціальністю «Парогенераторобудування».

У 1969 р. він прийшов на кафедру теплотехніки Харківського політехнічного інституту. Працював на посаді інженера та завідувача лабораторією, брав активну участь у будівництві та створенні лабораторної бази кафедри. Пізніше він почав займатися науково-дослідницькою діяльністю, дійшовши до старшого наукового співробітника. У 1981 р. захистив у Дніпропетровському металургійному інституті за спеціальністю «Промислова теплоенергетика» кандидатську дисертацію на тему «Дослідження роботи регенеративних повітронагрівачів з підвищеними швидкостями теплоносіїв», в 2006 р. – докторську на тему «Енерго-та ресурсозбереження в промислових агрегатах скляного виробництва на основі удосконалення теплоенергетичного обладнання» у Вченій раді при ІПМАШ ім. А. М. Підгорного НАН України.

З 70-х років В. М. Кошельнік також почав пробувати свої сили у викладацькій роботі, пройшовши шлях від асистента до доцента (1985 р.), а в 2007 р. він отримав звання професора. Він був висококваліфікованим викладачем, підготував для студентів енергомашинобудівного, електро-енергетичного, машинобудівного факультетів та факультету транспортного машинобудування Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет» 12 лекційних курсів, в тому числі «Системи виробництва та розподілу енергоносіїв промислових підприємств», «Енергетичні установки», «Основи енергозбереження», «Проектування систем теплоенергопостачання», «Енергетичний менеджмент і енергоаудит».

З 1985 р. В. М. Кошельник був керівником науково-дослідних робіт, під його керівництвом на кафедрі було виконано 7 госпдоговірних НДР та 4 держбюджетні НДР з дослідження та вдосконалення роботи високотемпературних промислових установок і агрегатів. Результати наукових робіт були впроваджені на промислових підприємствах та використовуються в навчальному процесі кафедри.

В. М. Кошельник проводив активну організаційно-методичну роботу, був одним з ініціаторів відкриття в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний університет» нової спеціальності «Енергетичний менеджмент». Був членом методичної ради Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет», з 2001 р. – членом комісії Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет» з проведення конкурсу дипломного проектування фахівців в університеті, з 2003 р. — головою цієї комісії. Тривалий час працював в профбюро ЕМ-факультету, неодноразово обирався заступником голови та головою профбюро. З 2001 р. був головою Ревізійної комісії профкому Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет».

З 2008 р. В. М. Кошельнік був членом спеціалізованої ради К 64.050.06 при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний університет» за спеціальністю «Енергетичні системи та комплекси», а з 2011 р – членом спеціалізованої ради Д 64.050.05 за спеціальністю «Процеси та обладнання хімічної технології». Під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації.

З 1993 р. по 2002 р. В. М. Кошельнік виконував обов’язки заступника завідувача, а в 2006 р. став завідувачем кафедри теплотехніки Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет».

У сферу його наукових інтересів входили питання пов’язані енергозбереження в теплотехнологічних системах високотемпературних установок підприємств чорної металургії, скляної промисловості, енергетики. В. М. Кошельник проводив дослідження з математичного та фізичного моделювання тепло-і масообмінних процесів, що дозволило розробити ряд енергозберігаючих заходів, впроваджених на промислових підприємствах України. Так, на Мереф’янському скляному заводі вперше була створена і пройшла успішну експлуатацію дослідно-промислова скловарна піч з випаровувальним охолодженням стін варильного басейну з плоскими панелями, впроваджені конструкції ефективних пальникових пристроїв.

Проф. Кошельник В. М. опублікував понад 150 наукових робіт, 2 авторських свідоцтва, 4 патенти України і РФ, постійно брав участь у міжнародних науково-технічних конференціях. Їм видано 4 навчальних посібники, а також монографія з питань енергозбереження у виробництві скла.

Джерело інформації: Сайт кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій