Динаміка електромеханічних систем з нелінійним тертям

Клепиков В. Б. Динамика электромеханических систем с нелинейным трением : монография / В. Б. Клепиков  ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2014. — 408 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: