Анотація

У монографії викладені основи теорії динаміки електромеханічних систем (ЕМС), машин і механізмів, у яких при роботі виникають фрикційні коливання та автоколивання (АКФ). Введено поняття «від’ємне в’язке тертя» (ВВТ). Досліджено динамічні режими типових розімкнених та замкнених ЕМС з ВВТ, визначено умови виникнення АКФ. Указані принципи керування електроприводами з нелінійним фрикційним навантаженням та викладені методи синтезу ЕМС, що усовують АКФ. Надано практичні розробки приладів виявлення та усунення буксування, юзу і АКФ.