Анотація

У монографії викладені основи теорії динаміки електромеханічних систем (ЕМС), машин і механізмів, у яких при роботі виникають фрикційні коливання та автоколивання (АКФ). Введено поняття «від’ємне в’язке тертя» (ВВТ). Досліджені динамічні режими типових розімкнених та замкнених ЕМС з ВВТ, визначені умови виникнення АКФ. Указані принципи керування електроприводами з нелінійним фрикційним навантаженням та викладені методи синтезу ЕМС, що усовують АКФ. Надані практичні розробки приладів виявлення та усунення буксування, юзу і АКФ.