Хімія р5-елементів та їх сполук

Хімія р5-елементів та їх сполук : навч. посібник / А. М. Бутенко, В. І. Булавін, І. М. Рищенко, Я. С. Марченко, Г. І. Гуріна, О. І. Русінов ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2011. — 240 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
Бутенко А. М., Булавін В. І., Рищенко І. М., Марченко Я. С., Гуріна Г. І., Русінов О. І.