Анотація

У виданні розглядаються властивості р5-елементів та їх сполук на основі загальної характеристики електронної структури атомів, потенціалів іонізації електронегативності, ступенів окислювання, методи одержання та їх роль у біохімічних та хіміко-технологічних процесах. Призначено для студентів технічних спеціальностей.

Докладніше про видання