Наукометричні дослідження

Інфометрія вивчає математичні, статистичні методи і моделі та їхнє використання для кількісного аналізу структури і особливостей наукової інформації, закономірностей про¬цесів наукової комунікації, включаючи виявлення самих цих закономірностей.
     Сучасні бібліотеки реалізують дослідження у різних підгалузях інформетріі (бібліометрія, наукометрія, вебометрія)
     Наукометрія - наукова дисципліна, яка вивчає розвиток науки через численні вимірювання наукової інформації, такі як кількість наукових статей, опублікованих у даний період часу, цитованості т.д.

Що таке PLAN S?

Plan S —​ це ініціатива, спрямована на консолідацію зусиль щодо якнайшвидшого переходу до таких публікаційних моделей, які надають повний, негайний відкритий доступ до результатів наукових досліджень.

Top Universities by Google Scholar Citations

Опубліковано оновлену редакцію (грудень 2016 р.) глобального рейтингу Top Universities by Google Scholar Citations (http://www.webometrics.info/en/node/169). НТУ «ХПІ» з кількістю цитувань 10993 посів 2010 місце у світі, та став 5 - серед ВНЗ України.

«Ядро» світових наукових періодичних видань

Логотип Web of ScienceWeb of science (WoS), Scopus

Дві універсальні авторитетні наукометричні платформи - Web of Science компанії Thomson Reuters (http://thomsonreuters.com/) і SciVerse Scopus видавництва Elsevier (http://elsevierscience.ru/about/worldwide) найбільш широко відомі у світі.

Web of Science та SciVerse Scopus індексують десятки тисяч періодичних видань, є джерелом даних при проведенні аналітико-прогностичних досліджень по регіонах і галузях науки: визначення публікаційної активності та наукових метрик вчених, організацій, видань.Логотип Scopus


Український індекс наукового цитування

З 2014 року видавничою службою Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН»  запущений національний сервіс «Український індекс наукового цитування» (УІНЦ) (http://uincit.uran.ua).

УІНЦ - це технологічний комплекс для забезпечення моніторингу суб'єктів наукової діяльності України.

Призначення системи - забезпечення збору, обробки та надання доступу до даних за показниками активності індивідуальних і колективних суб'єктів наукової діяльності України за даними  наукометричних баз даних.

Триває наповнення системи даними.