Що таке PLAN S?

Plan S — це ініціатива, спрямована на консолідацію зусиль щодо якнайшвидшого переходу до таких публікаційних моделей, які надають повний, негайний відкритий доступ до результатів наукових досліджень.
Ініціатива була запущена 4 вересня 2018 року рядом великих національних фондів з дванадцяти європейських країн, а також Європейською дослідницькою радою. Ці агентства сформували консорціум під назвою «cOAlition S» (в назві: S - science - наука, OA - open access - відкритий доступ, coalition - об'єднання).
Основна мета «cOAlition S» полягає в тому, щоб починаючи з 1 січня 2020 року результати наукових досліджень, які були профінансовані або фінансуються за рахунок державних грантів, що надаються національними та європейськими дослідницькими радами і фондами, мають публікуватися у відповідних журналах відкритого доступу або на відповідних платформах відкритого доступу.
В ідейний фундамент нової спільноти були покладені т.зв. «10 принципів».
1. Автори зберігають авторські права на свої публікації без обмежень. Усі результати досліджень повинні публікуватися під відкритою ліцензією, переважно ліцензією Creative Commons Attribution License CC-BY (можна поширювати і переробляти дослідження, в тому числі з комерційною метою, але з обов'язковим зазначенням авторства). У всіх випадках ліцензія що застосовується повинна відповідати вимогам, визначеним у Берлінській декларації (один з основоположних документів по відкритому доступу, підписаний у жовтні 2003 р. на конференції, організованій Товариством ім. Макса Планка в Берліні);
2. Дослідницькі фонди, які здійснюють фінансування, повинні спільно забезпечувати розробку надійних критеріїв та вимог до послуг, що надаються високоякісними журналами відкритого доступу і платформами відкритого доступу;
3. У разі, якщо такі високоякісні журнали або платформи з відкритим доступом ще не створені, фонди (спонсори, грантодавці) повинні спільними скоординованими зусиллями сприяти і створювати стимули для їх створення і підтримки в разі необхідності; при необхідності повинна також надаватися підтримка інфраструктур відкритого доступу;
4. Де це може бути застосовано, збори за публікацію в журналах відкритого доступу покриваються спонсорами або університетами, а не окремими дослідниками; визнається, що всі вчені повинні мати можливість публікувати свої роботи у відкритому доступі, навіть якщо їх установи мають обмежені кошти;
5. Стягнення авторських зборів у журналах відкритого доступу має бути стандартизованим, повинні вводитися певні обмеження (максимально допустимі внески) по всій Європі;
6. Фонди повинні закликати і заохочувати університети, дослідницькі організації і бібліотеки узгоджувати свою політику і стратегії, особливо для забезпечення прозорості публікацій;
7. Вищевказані принципи повинні застосовуватися до всіх типів наукових публікацій, але терміни впровадження відкритого доступу щодо монографій і книг можуть бути перенесені далі, ніж 1 січня. 2020 р.;
8. Відкриті архіви і репозитарії для розміщення результатів наукових досліджень мають особливе значення (як інфраструктури відкритого доступу), оскільки виконують функцію довгострокового архівування матеріалу і мають потенціал для впровадження редакційних інновацій;
9. «Гібридна» модель публікації не відповідає вищевказаним принципам;
10. Фонди повинні будуть стежити за дотриманням цих принципів, і вводити санкції за їх недотримання.