Наукометричні показники автора: H-індекс

H-індекс (2005) традиційно використовується для оцінки наукової діяльності авторів.

Вчений має індекс H, якщо H його публікацій з загальної кількості N цитується не менше H разів кожна.

У світі існує багато систем, які розразовують цей показник. Показник розраховується на основі даних конкретної інформаційно-аналітичної системи та відображається на сторінці профілю автора.

Авторський профіль Web of Science (ResearcherID) та H-індекс

Рисунок 1. Авторський профіль Web of Science (ResearcherID) та H-індекс

Авторський профіль Google Scholar та H-індекс

Рисунок 2. Авторський профіль Google Scholar та H-індекс

Авторський профіль Scopus та H-індекс

Рисунок 3. Авторський профіль Scopus та H-індекс

Одні з найбільш авторитетнимих наукометричних систем у світі є : Web of Science, Scopus, Google Scholar. Кожна система проводить аналітичну обробку власних даних та підраховує наукометричні показники для документів, авторів, видань, організацій. Саме тому H-індекс для одного й того ж автора у різних системах – відрізняється.

Авторські профілі Web of Science (ResearcherID) та Google Scholar може зареєструвати будь-який автор:

Авторський профіль в Scopus створюється після публікації статей у виданнях, що включені до Scopus. Знайти профіль автора можна за допомогою Author Preview (https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri).

 

Пошуковий інтерфейс Author Preview

Рисунок 4. Пошуковий інтерфейс Author Preview

При виявленні некоректних даних (написання прізвища та імені, назва установи, кількість статей, інше) необхідно відправити запит на редагування інформації безпосередньо з авторського профілю або через форму для відправлення запиту http://help.elsevier.com/app/ask_scopus/p/8150.

вересень 2017