Наукометричні дослідження

Інфометрія вивчає математичні, статистичні методи і моделі та їхнє використання для кількісного аналізу структури і особливостей наукової інформації, закономірностей про¬цесів наукової комунікації, включаючи виявлення самих цих закономірностей.
     Сучасні бібліотеки реалізують дослідження у різних підгалузях інформетріі (бібліометрія, наукометрія, вебометрія)
     Наукометрія - наукова дисципліна, яка вивчає розвиток науки через численні вимірювання наукової інформації, такі як кількість наукових статей, опублікованих у даний період часу, цитованості т.д.

Top Universities by Google Scholar Citations

Опубліковано оновлену редакцію (грудень 2016 р.) глобального рейтингу Top Universities by Google Scholar Citations (http://www.webometrics.info/en/node/169). НТУ «ХПІ» з кількістю цитувань 10993 посів 2010 місце у світі, та став 5 - серед ВНЗ України.

«Ядро» світових наукових періодичних видань

Логотип Web of ScienceWeb of science (WoS), Scopus

Дві універсальні авторитетні наукометричні платформи - Web of Science компанії Thomson Reuters (http://thomsonreuters.com/) і SciVerse Scopus видавництва Elsevier (http://elsevierscience.ru/about/worldwide) найбільш широко відомі у світі.

Web of Science та SciVerse Scopus індексують десятки тисяч періодичних видань, є джерелом даних при проведенні аналітико-прогностичних досліджень по регіонах і галузях науки: визначення публікаційної активності та наукових метрик вчених, організацій, видань.Логотип Scopus


Український індекс наукового цитування

З 2014 року видавничою службою Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН»  запущений національний сервіс «Український індекс наукового цитування» (УІНЦ) (http://uincit.uran.ua).

УІНЦ - це технологічний комплекс для забезпечення моніторингу суб'єктів наукової діяльності України.

Призначення системи - забезпечення збору, обробки та надання доступу до даних за показниками активності індивідуальних і колективних суб'єктів наукової діяльності України за даними  наукометричних баз даних.

Триває наповнення системи даними.


Сторінки