Український індекс наукового цитування

Український індекс наукового цитування

З 2014 року видавничою службою Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі  «УРАН» запущений національний сервіс «Український індекс наукового цитування» (УІНЦ) (http://uincit.uran.ua).

УІНЦ - це технологічний комплекс для забезпечення моніторингу суб'єктів наукової діяльності України.

Призначення системи - забезпечення збору, обробки та надання доступу до даних за показниками активності індивідуальних і колективних суб'єктів наукової діяльності України за даними  наукометричних баз даних.
Триває наповнення системи даними.

Інформаційний сервіс УІНЦ надає користувачам можливість аналізу загальних тенденцій розвитку наукового комплексу України (учених, академічних організацій, наукових шкіл). Вона дозволяє отримати довідкову інформацію про вчених та їх публікації, про установи України та їх співробітників; показники цитованості і наукометричні показники учених й установ.

Пошук учених і організацій
В УІНЦ формуються і зберігаються реєстри індивідуальних і колективних суб'єктів наукової діяльності.

Публікаційні дані і показники про їх цитованість система отримує із зовнішніх наукометричних джерел (http://uincit.uran.ua/scientists/fronts/about):

•Міжнародний реєстр учених Open Researcher and Contributor ID (ORCID)
• Наукометрична платформа Web of Science: бази даних Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index і Conference Proceedings Citation Index;
• Наукометрична платформа SciVerse Scopus;
• Науково-видавнича інфраструктура «Наукова періодика України» (Scientific Periodicals of Ukraine).
 

Профіль НТУ "ХПІ" в системі УІНЦ

Профіль НТУ "ХПІ" в системі УІНЦ

Рейтинги учених України за регіонами або галузями

Рейтинги учених України по регіонах або галузях знань

Порівняння показників установ в УІНЦ