Вступ до екологічної футурології

Годзь Н. Б. Вступ до екологічної футурології : монографія / Н. Б. Годзь ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків, 2017. — 572 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Годзь Н. Б.