Годзь Наталія Борисівна

 
Годзь Наталія Борисівна доцент кафедри філософії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», куратор проекту для аспірантів та студентів «Філософська проблема людини та сенс її буття» (з 2007 р.).

Народилася Наталія Борисівна Годзь 27 травня 1970 року у м. Харків. З боку матері має 5 поколіннь вчителів, а прадідусь, дідусь та бабуся з боку батька — відомі народні цілителі в м. Кобеляки Полтавської області.

Середню освіту отримала в СШ № 35, м. Харків. Протягом 1987–1992 рр. навчалася в ХДПІ ім. Г. С. Сковороди (нині — ХДПУ ім. Г. С. Сковороди) за спеціальністю вчитель біології та хімії. В 1993–1994 рр. у ХДУ (нині — ХДУ ім. В. Н. Каразіна) отримала освіту психолога.

Трудова діяльність: НСШ № 41 — вчитель хімії, СШ № 34 — психолог, НВК «Освіта» — психолог, СПТУ №3 — викладач біології. З осені 2003 року і по теперішній час Н. Б. Годзь працює у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».

У 2004 році на базі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна захистила кандидатську дисертацію за темою «Культурні стереотипи в українській народній казці». В науковій роботі було дослідженню культурні стереотипи на прикладі українських народних казок (для порівняння використовувалися автентичні тексти казок інших народів). Праця має широке практичне використання серед культурологів, психологів, філософів, лінгвістів та криміналістів, оскільки стосується аналізу розвитку та збереження традицій та мови, обрядовості та знаковості, ментального складу народу та етносу.

Кандидат філософських наук (2004 р.).

Доцент кафедри філософії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (2007 р.).

Розробила та впровадила низку навчальних курсів та програм. У 2009 році зайняла друге місце у конкурсі робіт Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» на найкращий дистанційний курс «Філософські проблеми екології». Сфера наукових інтересів — філософська антропологія, філософія культури; дослідження у межах культури ауто і гетеро стереотипів на базі текстів народних казок; філософія екології. Продовжує досліджувати феномен культурних стереотипів та порівняльно-зіставляючий аналіз текстів народних казок. Також вивчає футурологію та прогностику з екологічних позицій. Неодноразово була офіційним опонентом на захистах кандидатських дисертацій.

Науковий доробок Н. Б. Годзь становить більше 110 публікацій наукового та науково-дослідницького характеру, серед них низка статей за кордоном — Австрія, Угорщина, Узбекистан, Росія.

Наталію Борисівну цікавить не лише наукова робота, вона пише вірші, есеї та разом з студентами проводить екскурсії містом.

Ідентифікатор ORCID — 0000-0002-1324-5766