Анотація

В монографії обґрунтовується необхідність створення нового напряму в філософії науки, а саме — екологічної футурології. На думку автора, запропонованим напрямом можливо формувати вдосконалену картину світу, й додатково до цього також покращити обґрунтування принципів нових підходів до раціоналізації філософського світогляду. На основі філософсько-екологічного аналізу всіх способів й стратегій, що раніше існували у суспільстві, й насамперед у науковому світосприйнятті, ми можемо критично по-новому осягнути досягнення та помилки, які виникли на складному шляху існування людської спільноти.

Книга, у першу чергу, створена для філософів, науковців, інженерів, не забуте її значення для аспірантів та студентів, а також для тих, хто зацікавлений розмислами про минуле та майбутнє.

Докладніше про видання