Вступ до інформатики

Безменов М. І. Вступ до інформатики : навч. посібник / М. І. Безменов ; Нац. техн. ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 168 с. : табл., рис.