Безменов Микола Іванович

 
Безменов Микола Іванович — кандидат технічних наук, доцент кафедри системного аналізу і управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Народився в 1953 році.

У 1977 році закінчив Харківський політехнічний інститут, інженерно-фізичний факультет, спеціальність «Автоматизовані системи управління». У 1988 році захистив кандидатську дисертацію «Разработка методов и алгоритмов группировки параметров в задачах декомпозиции сложных технологических процессов» за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів». У 2010 році отримав вчене звання професора Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Безменов М. І. — беззмінний відповідальний секретар редакційної колегії Вісника Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї (перша назва — Вестник Харьковского политехнического института «Прикладная механика и процессы управления»). Робота над створенням Вісника розпочалася в 1977 році, а на початку 1979 року вийшов його перший випуск. Видання публікує нові наукові результати в області системного аналізу та управління складними системами, отримані на основі сучасних прикладних математичних методів і прогресивних інформаційних технологій.

Микола Іванович багато працює з молоддю Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Його було нагороджено почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за плідну роботу з обдарованою молоддю та значний внесок у підготовку та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування 2006/2007 н. р.

Сфера наукових інтересів Безменова М. І. — сучасні інформаційні технології, статистичні методи аналізу техніко-економічних систем, методи обробки соціально-економічної інформації.

Викладає наступні дисципліни:

програмування;
аналіз даних;
статистична обробка соціально-економічної інформації.
 
Безменов Микола Івановичавтор 4 посібників з грифом Міністерства освіти і науки України і одного посібника, що вийшов за кордоном.