Анотація

У навчальному посібнику наведено опис технічних та технологічних складових інформатики як самостійної галузі науки. Розглянуто історичні аспекти розвитку окремих складових інформатики, їх вміст та деякі напрямки подальшого розвитку. Показано вплив інформатики на інші галузі сучасної науки й людську діяльність у цілому. Крім того, вміщено відомості, що стосуються подання результатів навчальної та наукової діяльності у вигляді звітів і наукових статей. Окремим додатком наведено список літератури з розглянутих складових інформатики.

Видання призначено для студентів, що навчаються за напрямом 6.040302 «Інформатика». Можливе використання як навчального посібника при вивченні дисципліни «Інформатика» на інших напрямах підготовки. Може бути рекомендовано учням випускних класів.

Докладніше про видання