Навчальний російсько-англійський математичний словник

Учебный русско-английский математический словарь / Е. Н. Лапузина, А. И Лобода, Ю. А. Романов, Е. А. Романова ; Нац. техн. ун-т «​Харьков. политехн. ин-т»​. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2016. — 184 сЭлектронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

​Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Лапузіна О. М., Лобода А. І., Романов Ю. О., Романова О. А.