Лапузіна Олена Миколаївна

 
Лапузіна Олена Миколаївна — завідувач кафедри природничих наук факультету міжнародної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доцент, кандидат педагогічних наук, професор НТУ «ХПІ». Викладає математику, вищу математику, інформатику,  ділову етику українською, англійською, російською мовами студентам-іноземцям.
Народилася у місті Харкові. У 1983 р. закінчила фізико-технічний факультет Харківського політехнічного інституту (нині — Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») за фахом «кріогенна техніка» і з того ж року почала працювати в НТУ «ХПІ».
У 2006 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Формування професійної етики у майбутніх інженерів на основі ситуаційного навчання» та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.
Читала лекції у Гаванському університеті (Республіка Куба), отримала диплом перекладача англійською мовою. Працювала в університеті Торонто (Канада), де офіційно підтвердила звання PhD.
Є автором понад 90 наукових і науково-методичних праць, 17 із яких складають підручники та навчальні посібники (4 — з грифом Міністерства освіти і науки України), а також 2 словника.
Має наукові публікації у провідних фахових журналах ДАК, а також у виданнях, що індексовані у міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Science. Розробляє дистанційні курси для іноземних громадян (у 2016 р. завершено розробку 2 курсів).
Сфера наукових інтересів: інноваційні методи викладання, психолого-педагогічні аспекти викладання іноземним студентам, дистанційне навчання; міжпредметна координація; теорія та практика викладання ділової етики.
 
Ідентифікатор ORCID0000-0001-8764-0251