Математика: Геометрія. Елементи комбінаторики. Комплексні числа

Лапузина Е. Н. Математика: Геометрия. Элементы комбинаторики. Комплексные числа : учеб. пособие / Е. Н. Лапузина, А. И. Лобода, Е. А. Романова ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2011. — 216 с. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Лапузіна О. М., Лобода А. І., Романова О. А.