Анотація

Цей навчальний посібник призначений для іноземних студентів, які навчаються на довузівському етапі підготовки, та є логічним продовженням навчального посібника «Математика», де були розглянуті розділи математики з алгебри, тригонометрії та початків аналізу.
Навчальний посібник складається з 5 розділів, в яких розглядаються основні поняття планіметрії, стереометрії, аналітичної геометрії, а також елементи комбінаторики та комплексні числа.
Матеріал навчального посібника викладено відповідно до навчальних програм з математики для підготовчих факультетів для іноземних громадян. У навчальному посібнику особлива увага приділяється базовим поняттям теорії та основним методам розв’язання завдань.
Навчальний матеріал кожного розділу посібника викладається в такій послідовності: лексика розділу, теоретичні відомості, приклади розв'язання задач, контрольні питання за темою та завдання для самостійної роботи.
Доступно викладені основні поняття теорії та приклади з розв'язаннями дають можливість самостійно ліквідувати прогалини в знаннях, отримати необхідну інформацію з усіх представлених розділів математики, а також здобути необхідні практичні навички у вирішенні завдань.
Пропонований навчальний посібник може бути корисним слухачам підготовчих курсів закладів вищої освіти, учням середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, технікумів, професійно-технічних училищ, абітурієнтам.