Техніка адміністративної діяльності

Романовський О. Г. Техніка адміністративної діяльності : навч.-метод. посібник / О. Г. Романовський, С. М. Резнік, Є. В. Воробйова, Т. О. Солодовник ; ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : ФОП Панов А. М., 2016. — 120 с. — Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів і перелік їх публікацій:
Романовський О. Г., Резнік С. М., Воробйова Є. В., Солодовник Т. О.