Відповідальність в системі професійної компетентності фахівця

Пономарьов О. С. Відповідальність в системі професійної компетентності фахівця : навч.-метод. посібник / О. С. Пономарьов, М. К. Чеботарьов ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2012. — 220 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: