Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у світове господарство

Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у світове господарство : колективна монографія / редкол.: І. М. Посохов, П. Г. Перерва, О. Д. Матросов, В. Г. Дюжев, В. О. Матросова ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2016. — 450 с.: іл.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Посохов І. М., Перерва П. Г., Матросов О. Д., Дюжев В. Г., Матросова В. О.