Двигуни внутрішнього згоряння

Двигуни внутрішнього згоряння : серія підручників у 6 т. Т. 5 : Екологізація ДВЗ / А. П. Марченко, І. В. Парсаданов, Л. Л. Товажнянський, А. Ф. Шеховцов ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — 2-ге вид. — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 348 с. : рис., табл. Електронний аналог друкованого видання в репозитарїї НТУ «ХПІ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: Марченко А. П., Парсаданов І. В., Товажнянський Л. Л., Шеховцов А. Ф.