Анотація

У підручнику викладено теоретичні основи, методи математичного моделювання та експериментальних досліджень процесів утворення токсичних речовин у відпрацьованих газах ДВЗ. Наведені нормативи обмеження викидів шкідливих речовин двигунами різних призначень. Розглянуто шляхи екологізації ДВЗ за рахунок зниження рівнів токсидів і димності відпрацьованих газів ДВЗ, перш за все, шляхом комп’ютеризації керування та оптимізації процесів в ДВЗ за комплексним паливно- екологічним критерієм. Розглянуто засоби нейтралізації шкідливих викидів двигунів. Викладено правові аспекти екологізації.
Підручник призначений для студентів спеціальності «Двигуни внутрішнього згоряння». Він може бути корисним викладачам, аспірантам, інженерам-розробникам перспективних ДВЗ.