Марченко Андрій Петрович

 
Марченко Андрій Петрович –– проректор Національного технічного університета «Харківський політехнічний інститут» з наукової роботи; завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), доктор технічних наук, професор.
Народився Андрій Петрович 6 квітня 1951 р. у с. Старомайорськ, Великоновоселівського району, Донецької області.
У 1968 р. вступив до Харківського політехнічного інституту, який закінчив у 1974 р., отримавши диплом інженера–механіка зі спеціальності «Двигуни внутрішнього згоряння».
З 1974 по 1976 рр. працював майстром цеху Харківського тракторного заводу. З 1976 по 1980 рр. очолював Орджонікідзевський райком комсомолу.
У 1980 р. А. П. Марченко приходить до Харківського політехнічного інституту на кафедру двигунів внутрішнього згоряння у якості старшого інженера та вступає до аспірантури.
У 1984 р. він захищає дисертацію «Выбор определяющих параметров комбинированного дизеля с системой вторичного использования теплоты» та отримує ступінь кандидата технічних наук.
Після захисту дисертації протягом 1984–1989 рр. працює молодшим науковим співробітником, асистентом, старшим викладачем та старшим науковим співробітником кафедри двигунів внутрішнього згоряння Харківського політехнічного інституту.
З 1989 по 1992 рр. — докторант кафедри двигунів внутрішнього згоряння Харківського політехнічного інституту. З 1992 р. займає посаду доцента кафедри двигунів внутрішнього згоряння.
У 1994 р. захищає докторську дисертацію на тему «Термодинамические основы повышения топливной экономичности транспортных дизелей за счет утилизации сбросовой теплоты».
З 1996 по 2000 рр. — професор кафедри двигунів внутрішнього згоряння Харківського політехнічного інституту. Звання професора отримав у 1998 р.
З 2000 р. і до нинішнього часу — проректор з наукової роботи Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», а з 2001 р. — завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння Харківського політехнічного інституту.
Андрій Петрович Марченко — Академік Академії наук Вищої школи України (2001 р.), заслужений діяч науки і техніки України (2005 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008 р.), лауреат Нагороди Ярослава Мудрого, член-кореспондент Інженерної Академії України (2010 р.).
А. П. Марченко — головний редактор Всеукраїнського науково-технічного журналу «Двигатели внутреннего сгорания» та член редколегії російського наукового журналу «Известия высших учебных заведений. Машиностроение».
Наукові та практичні розробки А. П. Марченко пов’язані з фундаментальними та прикладними дослідженнями у галузі процесів сумішоутворення і згоряння перспективних вітчизняних автотракторних ДВЗ, конструкторсько-технологічного проектування ДВЗ, у тому числі й при конвертації їх на альтернативні палива; дослідженнями з питань утворення корундового шару на поверхні поршнів. Його розробки були закладені в основу технічного проекту тепловозного дизеля Д–80.
Завдяки зусиллям та авторської участі Андрія Петровича у 2004 р. була підготовлена серія підручників у шести томах «Двигуни внутрішнього згоряння», за який колектив авторів одержав Державну премію України.
А. П. Марченко — автор 3 монографій, понад 200 наукових праць, більш як 50 свідоцтв на винаходи. Під його керівництвом підготовлені й захищені 12 кандидатських та 2 докторських дисертації.
 
Ідентифікатор ORCID0000-0001-9746-4634