Технологія фосфоровмісних добрив, кислот і солей

Технологія фосфоровмісних добрив, кислот і солей : підручник / І. М. Астрелін, Л. Л. Товажнянський, Г. І. Гринь, М. В. Кошовець, І. Г. Зезекало ; ред. Л. Л. Товажнянський ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т,. — Харків : Підручник НТУ  «ХПІ», 2011. — 288 с. : табл., рис.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: 
Астрелін І. М., Товажнянський Л. Л., Гринь Г. І., Кошовець М. В., Зезекало І. Г.