Анотація

У підручнику розглянуто фізико-хімічні основи, властивості та застосування фосфору і його сполук. Наведені технологічні процеси одержання елементарного фосфору, фосфорної кислоти і мінеральних добрив на їх основі.

Підручник призначений для студентів хіміко-технологічних ЗВО та факультетів. Він також може бути корисним викладачам ЗВО, аспірантам та інженерно-технічним працівникам науково-дослідних, проектних організацій та хімічних підприємств.