Анотація

У підручнику викладено основні положення дисциплін магістерського курсу з інтелектуальної власності. Особливу увагу приділено питанням економіки, організації та управління процесами створення об’єктів інтелектуальної власності, їх трансферу та комерціалізації, управлінню ефективністю використання на різних етапах життєвого циклу інтелектуального продукту. Детально представлено матеріали з правової охорони виключних прав та визначення збитків при їх порушенні.

Підручник призначено для студентів технічних, економічних та юридичних університетів, які здійснюють підготовку фахівців у сфері інтелектуальної власності. Велику користь матеріали підручника можуть надати науковцям, аспірантам, менеджерам промислових підприємств, які займаються питаннями інтелектуально-інноваційної діяльності.

Докладніше про видання