Анотація

Даний посібник є логічним продовженням навчального посібника «Теорія визначників. Методи обчислення визначників N-го порядку». Як і в попередньому посібнику, увагу приділено темам, які недостатньо представлені або зовсім відсутні в базовій програмі курсу лінійної алгебри. В даному посібнику автори пропонують розглянути застосування методу рекурентних співвідношень до обчислення визначників. Викладено методи розв’язання задач та основні теоретичні відомості, наведено приклади розв’язання задач підвищеної складності. Введені математичні поняття і методи розв’язування задач проілюстровано численними прикладами. Подано достатню кількість вправ для самостійної роботи з відповідями. Приклади розміщено в такій послідовності, щоб вони глибше та повніше розкривали теорію, сприяли формуванню точного математичного мислення.

Навчальний матеріал, представлений в навчальному посібнику, збирався авторами з багатьох посібників та доповнювався самостійними розробками.

Пропонований посібник призначено для студентів напрямків підготовки «Прикладна математика» та «Комп’ютерні науки» та студентів, що цікавляться математикою, так як більшість представленого матеріалу відноситься до завдань підвищеної складності. Метою цього посібника є підвищення математичної культури у студентів.

Докладніше про видання