Формування стратегій розвитку корпоративних комп'ютерних систем

Годлевский М. Д. Формирование стратегий развития корпоративных компьютерных систем : учеб. пособие / М. Д. Годлевский, С. В. Шевченко ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : НТУ «ХПИ», 2017. — 248 с. : табл., рис.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій:
Годлевський М. Д., Шевченко С. В.