Годлевський Михайло Дмитрович

 
Годлевський Михайло Дмитрович — завідуючий кафедрою «Програмна інженерія та інформаційні технології управління (ПІІТУ) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», професор (2000 р.) доктор технічних наук (1994 р.).
Михайло Дмитрович народився 27 травня 1950 р. у м. Харків.
У 1973 р. закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Динаміка польоту та управління». Після закінчення навчання залишився працювати в ХПІ. З 1990 р. стає завідувачем кафедри «Автоматизовані системи управління» ХПІ.
У 1994 р. захистив докторську дисертацію за темою «Модели, методы и алгоритмы управления развитием иерархической распределенной транспортной системы на основе системной оптимизации».
М. Д. Годлевський — засновник наукової школи управління розвитком складних розподілених систем. Науковими напрямками його діяльності є: розробка моделей і алгоритмів підтримки прийняття рішень в задачах управління розвитком ієрархічних розподілених систем; питання координації прийнятих рішень; імітаційне моделювання; системна оптимізація.
Як вчений і організатор науково-педагогічної роботи Михайло Дмитрович також є:
– заступником голови комісії з комп’ютерних наук Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України;
– членом експертної ради з природничих наук, інформатики та математики Державної Акредитаційної Комісії України;
– заступником голови спеціалізованої ради Д64.050.07 ВАК України в НТУ «ХПІ», членом спеціалізованої ради Д64.062.01 ВАК України в Національному аерокосмічному університеті «ХАІ»;
– керівником семінару з розгляду дисертаційних робіт за спеціальністю 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології»;
– членом методичної та міжнародної ради НТУ «ХПІ». Академік Академії наук Вищої школи з напряму «Інформатика і прикладна математика».
М. Д. Годлевський — відповідальний редактор збірника наукових праць «Вісник НТУ«ХПІ», тематичний випуск «Системний аналіз, управління та інформаційні технології»; член редакційної колегії «Східно-Європейського журналу передових технологій»; член редколегій низки науково-технічних журналів України.
Михайло Дмитрович — автор понад 150 наукових і навчально-методичних публікацій, серед яких 4 монографії. Під його керівництвом підготовлено і захищено 2 докторських та 15 кандидатських дисертацій.
В теперішній час викладає на кафедрі ПІІТУ наступні дисципліни: «Теорія прийняття рішень», «Моделі і методи підтримки прийняття рішень».