Ректори (директори) НТУ «ХПІ» [ХПТІ, ХТІ, ХХТІ, ХММІ, ХЕТІ, ХПІ]

Відвідайте нові віртуальні виставки — Кузнецов Мефодій Іванович та Майєр Яків 
Мойсейович з циклу Ректори (директори) НТУ «ХПІ» [ХПТІ, ХТІ, ХХТІХММІХЕТІ, ХПІ]